Jadwal IELTS

Untuk sementara Pusat Pengembangan Bahasa UNY belum menyelenggarakan tes IELTS.